ติดต่อ คุณกิตติ 0812520404 (line id 0812520404) ติดตั้งฟรี

Price list ราคาสินค้า            

 

     Description                            Unit Price(BHT)    VAT(BHT)   Total(BHT)


 

1. Express V.1.0 Thai Single        19,000.00.-     1,330.00.-      20,330.00.-

2. Express V.1.0 English Single   27,000.00.-     1,890.00.-      28,890.00.-

3. Express V.1.0 Thai LAN          31,000.00.-      2,170.00.-      33,170.00.-

4. Express V.1.0 English LAN     39,000.00.-      2,730.00.-      41,730.00.-

    *  ราคา V.1.5 เท่ากันกับ V.1.0

        ส่วนความต่าง ของเวอร์ชั่น 1.0 & 1.5 มีดังนี้

        Version 1.0  Auto Posting คือ หลังจากบันทึกรายการซื้อ,ขาย.ฯลฯ.สามารถเปิดรายงานทางระบบบัญชีได้ทันที

        Version  1.5 Non Auto Postin คือ หลังจากบันทึกรายการซื้อ,ขาย.ฯลฯ.ยังไม่สามารถเปิดดูรายงานทางระบบบัญชี ถ้าต้องการตรวจรายงานทาง บัญชีจะมีขั้นตอนการทำงานเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้นตอนคือการทำ Posting และหลังจาก Posting ท่านสามารถเปิดดูรายงานระบบบัญชีได้ แต่จะไม่สามารถ แก้ไขรายการข้อมูลที่ Posting เหล่านั้นได้อีก     

Visitors: 8,681